Annalies Otten Hagen

Ik ben Annalies (1966), psychosociaal therapeut met een ondergrond als verpleegkundige (1989) en ruime ervaring in het brede veld van de klinische en ambulante GGZ als sociaal psychiatrisch verpleegkundige en ggz-praktijkondersteuner.

Van meet af ben ik geïnteresseerd in de interactie tussen lichaam, geest en leefstijl in het perspectief van het ervaren van gezondheid en balans, juist ook bij ervaren disbalans op mentaal-emotioneel vlak.

Sinds 2010 als zelfstandige aan de slag vanuit praktijk MHOOJ waarvan de letters staan voor Met Het Oog Op Jou. Deze naam dekt de lading van de praktijk: wat is nu passend en heilzaam voor jou. De naam doet tevens een appel aan de intentie waarmee ik wens te werken.

De invalshoek is breed en veelzijdig, van verbaal, lichaamsgericht tot beeldend. In aanpak licht paradoxaal als het gaat om zowel gerichtheid op oplossen wat oplosbaar (SFT/NLP), inzichtgevend waar zinvol (CFT) en gerichtheid op aanvaarding als proces in relatie tot de realiteit van wat niet oplosbaar is (ACT).

Het ontwikkelen en verdiepen van onze compassionele kwaliteiten zie ik als een kernthema in relatie tot het hervinden van balans. Deze kwaliteiten ondersteunen de switch van reactief naar creatief leven.

Naast therapie-consulten geef ik individuele en groepstrainingen (verdiepende) mindfulness en compassie, ook specifiek in relatie tot gezondheidsbeperkingen in fysiek opzicht.

Hartelijk welkom voor een kennismaking, spontaan of op afspraak!

Neem contact op

Neem contact op met IMC Visana of maak gelijk een afspraak!