Ons Verhaal

Filosofie Visana

Samen weten we meer dan alleen. Integraal Medisch Centrum Visana is opgericht vanuit de overtuiging dat verschillende (para-)medische professionals samen meer weten dan alleen. Door deze filosofie in de praktijk te brengen krijgt u bij ons de zorg die het beste bij u past.

Uw gezondheid is een groot goed.
Daarom vragen wij van alle binnen IMC Visana werkzame zorgprofessionals dat ze zich blijven bijscholen, zodat u zeker weet dat de zorg die u ontvangt van hoge kwaliteit is. Want als we allemaal streven naar een optimaal resultaat, leidt dat ertoe dat u de zorg krijgt die aansluit bij uw behoeften.

Weet u niet precies welke zorg voor u de best passende is?
IMC Visana biedt u de mogelijkheid tot een multidisciplinaire intake, wat betekent dat u al tijdens uw eerste bezoek wordt gezien door verschillende zorgverleners die ieder vanuit hun eigen perspectief bepalen wat volgens hen de best passende behandeling is. Uit die verschillende inzichten wordt vervolgens een behandelplan opgesteld dat specifiek is toegespitst op uw gezondheid.
Een unieke aanpak met een vaak onverwacht goed resultaat.

Geschiedenis en toekomst Visana

Het is alweer 6 jaar geleden dat we voor het eerst onze deuren openden. Veel mensen kennen IMC Visana nog als het oude Ouder&Kind Centrum van Amsterdam Oost.

Na een fikse en lange verbouwing werd IMC Visana in 2017 geboren! Naast deze locatie openden we in het najaar van 2022 ook een locatie in Zwolle.

Het woord Visana is een versmelting van 2 Latijnse woorden. Vi staat voor het latijnse woord Vita/ Vivere; Leven/ (laten leven). Sana is het latijnse woord voor Gezond.

Sinds 2020 heeft Visana een nieuw uiterlijk gekregen. Ons Integraal Medisch centrum is een gevestigde naam geworden voor de (para)medici waar dagelijks patiënten worden behandeld vanuit een multidisciplinaire aanpak. Zie hierbij ook onder andere het PDS-zorgplan. Na inmiddels 3 intensieve jaren staan wij als team in de kracht van onze groei. Stevig en diep geworteld als een boom, waar innovatie, wetenschap en daadkracht elkaar ontmoeten.  Maar wij houden niet op met groeien! Vanzelfsprekend, blijven wij de integratie van onze disciplines ontplooien en verbeteren.

Het verhaal achter ons nieuwe logo:

Naast dat Vi een afgeleide is van Vita/ Vivere (leven), is Vi ook afgeleid van het Latijnse woord voor (met) kracht. Met een cirkel erom heen willen wij uitstralen dat wij samen in onze kracht staan met 1 gezamelijk doel:

De gezondheid van de mens verbeteren. Samen sterk!

Het pijltje in de cirkel symboliseert de eenheid van de mens. Kenmerkend is dat een eenheid een deel is van een groter hecht samenwerkend geheel met overeenkomende eigenschappen. In ons geval geldt daarbij de passie, kennis en kunde voor uw gezondheid.

Visie Visana

Een combinatie van hoogwaardige kennis, kunde en passie voor het vak is onmisbaar.
De samenwerkende disciplines, die zorgvuldig zijn uitgezocht, delen allemaal de passie en de inzet om grote uitdagingen in de zorg aan te gaan. Samen hebben we 1 doel: de gezondheid van de mensen verbeteren.

In Visana delen we passie, kennis, kunde, netwerk, en middelen voor mensen met allerlei klachten.

Hoe fijn is het om te weten dat er een heel team achter u staat?
We staan voor u klaar om het beste resultaat te behalen. Je bent omringd door mensen die allemaal dezelfde passie hebben. Dat inspireert en motiveert.

Wat is de kracht van dit unieke samengestelde zorgteam?
Ieder mens is uniek. Ieder mens heeft zijn eigen talenten en capaciteiten. Samenwerken is het bundelen van individuele krachten, van ieders kwaliteiten, kennis, kunde en achtergronden. Het doel is om samen een resultaat te bereiken, dat door een individuele specialist/discipline niet of veel moeilijker bereikt kan worden. Door het samenwerken in een team, door saamhorigheid en groepsgevoel, kan ons zorgteam meer bereiken.

Leefstijlgeneeskunde

Bijna iedereen weet wel dat leefstijl belangrijk is om gezond te zijn en te blijven. Maar dat verandering van leefstijl effectief ingezet kan worden voor herstel of behandeling van ziekten is nog onderbelicht. Moderne ziekten hebben vaak een verband met onze manier van leven. De oplossing in de behandeling zou dan ook meer in verandering in leefstijl gezocht moeten worden, zoals voeding, beweging en ontspanning. Er komt steeds meer bewijs dat verandering van leefstijl de mogelijkheid biedt, ziekten te bestrijden en medicatie (deels) overbodig te maken.

In veel gevallen blijkt dat verandering in leefstijl direct leidt tot een verbetering in het gevoel van welbevinden van de persoon. Hierbij gaat het vooral om eetpatroon en lichamelijke activiteit, maar ook om mentale en cognitieve aspecten. De uitdagingen hierbij zijn om de gezondheidszorg, maatschappelijke en persoonlijke omgevingsfactoren, maar ook de individueel benodigde gedragsverandering duurzaam om te buigen, zodat optimale ondersteuning wordt geboden voor behoud van de ingezette verbetering. Op deze wijze worden gedragsveranderingen ontwikkeld die passen bij individuele profielen en behoeften.

Zie ook: Publicatie bundel “Wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde” • 02 dec 2019
“Laat voedsel uw medicijn zijn, en uw medicijn voedsel.” 

Hippocrates (de vader der geneeskunde) beschouwde voeding als een belangrijk instrument van de arts. Sterker nog, in de eed van Hippocrates spelen dieetmaatregelen een centrale rol.

In de oorspronkelijke Griekse eed staat, letterlijk vertaald: “Ik zal dieetregels naar beste weten en vermogen aanwenden tot heil der zieken, nooit tot hun verderf of schade.”

Hippocrates zag voedsel en medicijnen niet als iets identieks. Maar de uitspraak “Laat voedsel uw medicijn zijn, en uw medicijn voedsel” ligt dicht bij zijn werkelijke uitspraken. Het is heel duidelijk dat Hippocrates dieet en “lifestyle” centraal stelde in de omschrijving van het takenpakket van de arts.

Daarbij hoort natuurlijk ook beweging. Hippocrates was een groot voorstander van wandelen. “Wandelen is een natuurlijke oefening, meer dan andere vormen van lichaamsbeweging”. Met name een wandeling na het eten vond Hippocrates zeer aanbevelenswaardig.

Eed van hippocratus

Manuscript van de Eed van Hippocrates uit de 12e eeuw, in de vorm van een kruis. De eed is opgesteld in het Oudgrieks en is vernoemd naar de Griekse arts Hippocrates, die omstreeks 400 v. Chr. zijn leerlingen van het Asklepieion op het eiland Kos deze belofte liet afleggen.

Neem contact op

Neem contact op met IMC Visana of maak gelijk een afspraak!