Integrale Geneeskunde

Binnen IMC Visana zijn twee artsen integrale geneeskunde werkzaam.
Onder integrale geneeskunde vallen vormen van geneeskunde die aanvullend zijn op de reguliere geneeskunde. De patient en arts werken samen om genezing te bereiken op een natuurlijke wijze. Hierbij wordt gebruik van wetenschappelijke inzichten.
Er wordt gestreefd naar een optimale balans, gezondheid of veerkracht, waarbij gebruik wordt gemaakt van het zelfherstellende vermogen van het systeem mens. Voor acute klachten is de huisarts het eerste aanspreek punt.
Er wordt samen gekeken naar de oorzaak van de chronische klacht van de patient en hoe deze klacht op  een natuurlijke basis zonder chemische middelen behandeld kan worden.

In consulten wordt met een klinische blik naar patiënten gekeken. En er wordt geluisterd naar de wensen, behoeften en verwachtingen van de patiënt t.a.v. het oplossen van vaak (chronische) klachten en ziekten. Ook wensen t.a.v. het toepassen van veranderingen in voeding en leefstijl, gelden als uitgangspunt. Op basis van de klinische ervaring wordt een diagnose gesteld en worden werkzame stappen in de praktijk toegepast. Het best (beschikbare en wetenschappelijk) onderzochte bewijs van effectiviteit geldt in de behandeling. Er wordt gebruik gemaakt van de laatste wetenschappelijke inzichten.